Siedziba urzędu Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 09 Marzec 2009 20:09

Poprzednia siedziba Urzędu Gminy Stolno, mimo stosownych adaptacji i modernizacji zespołu budynków jak również ze względu na skromną bazę lokalową, coraz częściej stawiała ówczesne władze gminy przed poważnym zadaniem inwestycyjnym. Pomysłodawcą powstania nowego budynku dla potrzeb lokalnego samorządu był Wójt Gminy Stolno śp. Dariusz Kołodziejek. Pomysł ten zapoczątkował w 1997 r. Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna dla budynku Urzędu Gminy powstała w 1998 r., w którym to Urząd Wójta sprawowała Grażyna Przybył.

     Dokumentację techniczną budynku opracowało Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe GRAMA z Bydgoszczy, a pozwolenie na budowę otrzymano 21.10.1999 r. W dniu 15.02.2000 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawstwo nowego budynku dla potrzeb Gminy Stolno, w którym wystartowało 16 oferentów. Po analizie formalnej ofert przetargowych do ostatecznego wykonawstwa została wytypowana oferta Zakładu Remontowo - Budowlanego REMBUD z Grudziądza - Małego Rudnika. Budowę rozpoczęto w maju 2000 r., a ukończono w sierpniu 2002 r. Budynek charakteryzują następujące parametry techniczne:

1. powierzchnia zabudowy - 643 m2
2. powierzchnia użytkowa - 1360 m2
3. kubatura budynku - 5099 m3

     Funkcjonalność pomieszczeń nowego obiektu oraz sprawne kierowanie pracami Urzędu Gminy Stolno jest zasługą obecnego Wójta, Jerzego Rabeszki. Dzisiejszy, okazale prezentujący się budynek Gminy Stolno, stanowi dla jej mieszkańców miejsce, w którym załatwia się wszystkie sprawy urzędowe w godziwych warunkach zgodnych ze standardami Unii Europejskiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, oprócz urzędu, mieszczą się tam: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, poczta, aptek, siedziba LGD.