Terminarz zebrań wiejskich Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Środa, 21 Sierpień 2019 13:29

Informuję iż, zebrania wiejskie  w sołectwach Gminy Stolno odbędą się od 26 sierpnia 2019 r. do 28 września 2019 r. (zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do informacji),
w świetlicach wiejskich. Jeżeli w wyznaczonym wyżej terminie nie będzie uczestniczyło w zebraniu wiejskim co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania, zebranie wiejskie odbędzie się w drugim terminie tj. tego samego dnia po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania.


RAMOWY PORZĄDEK OBRAD PODCZAS ZEBRAŃ WIEJSKICH w GMINIE STOLNO
1)    Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
2)    Przyjęcie porządku obrad zebrania wiejskiego.
3)    Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.
4)    Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (FS) na 2019 r., w tym wprowadzenie ewentualnych zmian do FS.
5)    Uchwalenie zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.
6)    Sprawy bieżące.
7)    Wolne wnioski.
8)    Zakończenie zebrania wiejskiego.

Stolno, dnia 21.08.2019 r.                            
   
Wójt Gminy Stolno
(-) Jerzy Rabeszko

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH w GMINIE STOLNO W miesiącu sierpień/wrzesień 2019r.

 

L.p.

SOŁECTWO

DATA

GODZ.

MIEJSCE

1

     Pilewice

28.08.2019r.

13.00

Świetlica wiejska

2

Gorzuchowo

28.08.2019r.

15.00

Świetlica wiejska

3

Stolno

02.09.2019r.

16.00

Świetlica wiejska

4

Grubno

04.09.2019r.

16.00

Świetlica wiejska

5

Trzebiełuch

06.09.2019r.

14.30

Świetlica wiejska

6

Sarnowo

06.09.2019r.

16.00

Świetlica wiejska

7

Cepno

09.09.2019r.

16.30

Świetlica wiejska

8

Paparzyn

26.08.2019r.

16.00

Świetlica wiejska

9

Małe Czyste

28.09.2019r.

10.00

Świetlica wiejska

10

Robakowo

05.09.2019 r.

16.00

Świetlica KGW

11

Wabcz

28.09.2019r.

14.30
12.30

Świetlica wiejska

12

Rybieniec

24.09.2019r.

16.00

Świetlica wiejska

13

Obory

26.08.2019r.

18.00

Świetlica wiejska