Uwaga rolnicy Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Środa, 19 Czerwiec 2019 06:28

rząd Gminy Stolno informuje, że dnia 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do Izby Rolniczej
Wojewódzka Komisja Wyborcza ustanowiła Gminę Stolno jako Okręg Wyborczy nr 34 oraz powołała Okręgową Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Gminie Stolno w składzie:
1. Jolanta Śliwińska - Przewodnicząca Komisji;
2. Agnieszka Biesiada - V-ce Przewodnicząca;
3. Ewelina Roczniak - Sekretarz Komisji;
4. Beata Ostałowska - Członek Komisji;
5. Adam Rakowski - Członek Komisji.


Zgłoszenia kandydatów do Izby Rolniczej można złożyć w trakcie dyżuru Okręgowej Komisji Wyborczej w dnia 3 lipca 2019 r. w godz. 900-1200 (Urząd Gminy Sala Posiedzeń) wraz z kompletem wymaganych dokumentów, tj.
- zgłoszeniem kandydata;
- zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
- oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie;
- oświadczeniem kandydata o niekaralności;
- listą osób popierających zgłoszenie kandydatury Pana/Pani - (50 podpisów rolników).


Dokumenty do pobrania w Urzędzie Gminy Stolno, w biurze nr 13  oraz poniżej ze strony.
- zgłoszenie;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
- oświadczenie o zgodzie na kandydowanie;
- oświadczenie o niekaralności;
- lista osób popierających zgłoszenie kandydatury

Głosowanie na członków izby (lokal wyborczy) odbędzie się w świetlicy wiejskiej  w Grubnie  w dniu 28 lipca 2019 r. w godz. od 8 00 do godz. 18 00.

Poprawiony: Środa, 19 Czerwiec 2019 06:35