Staże w Brukseli Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 20 Grudzień 2018 14:30

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Członkowie Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke, Kosma Złotowski i Tadeusz Zwiefka we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” z siedzibą w Toruniu oferują program stażowy w brukselskich biurach Posłów do Parlamentu Europejskiego z województwa kujawsko-pomorskiego oraz staż w Biurze Regionalnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.


Program stażowy skierowany jest do:
a) pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego (dalej: JST), zatrudnionych u członków zwyczajnych stowarzyszenia;
b) pracowników jednostek organizacyjnych oraz spółek, których większościowym udziałowcem jest JST – członek zwyczajny stowarzyszenia;
c) organizacji pozarządowych z terenu JST – członków zwyczajnych stowarzyszenia rekomendowanych przez odpowiednią JST.

Wymagania dla kandydatów:
a) przynajmniej roczny staż pracy w instytucji, do której skierowany jest program stażowy;
b) znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym;
c) znajomość zagadnień i polityk Unii Europejskiej;

Warunki stażu
Planowane terminy staży w I połowie 2019 roku:
I. 12 stycznia – 10 lutego – staż w biurze pana Janusza Zemke, Posła do Parlamentu Europejskiego
II. 2 marca – 31 marca – staż w Biurze Regionalnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli
III. 27 kwietnia – 26 maja – staż w Biurze Regionalnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli