Zebrania wiejskie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 20 Grudzień 2018 14:26

OBWIESZCZENIE 
Na podstawie § 18 ust. 4 Statutu Sołectw oraz Zarządzenia Nr 124/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 17.12.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2018 – 2023 w sołectwach Gminy Stolno zwołuje  zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Stolno które odbędą się od 05 stycznia 2019 r. do 02.02.2019 r. (zgodnie z harmonogramem),w świetlicach wiejskich. Jeżeli w wyznaczonym wyżej terminie nie będzie uczestniczyło w zebraniu wiejskim co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania, zebranie wiejskie odbędzie się w drugim terminie tj. tego samego dnia po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania.  

Porządek obrad zebrań wiejskich:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie ważności zebrania przez Wójta Gminy Stolno.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Złożenia przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady sołeckiej za okres sprawowania funkcji.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa oraz autoprezentacja kandydatów.
 6. Głosowanie tajne i wybór sołtysa.
 7. Ogłoszenie wyników wyborów sołtysa.
 8. Przekazanie prowadzenia Zebrania Wiejskiego wybranemu sołtysowi.
 9. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej (Uchwała Zebrania wiejskiego).
 10. Zgłaszanie kandydatów do Rady sołeckiej.
 11. Głosowanie tajne i wybór Rady Sołeckiej.
 12. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady sołeckiej.
 13. Budżet Gminy Stolno na 2019 rok.
 14. Podatki o opłaty lokalne na 2019 rok.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie zebrania.

 

Stolno, dnia 17.12.2018 r.                          

   Wójt Gminy Stolno

(-) Jerzy Rabeszko