Informacja Kierownika GOPS Stolno Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 16 Marzec 2020 14:33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie informuje, że w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania realizowane przez nasz Ośrodek podlegają ograniczeniu. Wszelkie sprawy, które dotychczas załatwiali Państwo osobiście załatwiane będą poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy bądź poprzez platformę E-PUAP oraz EMPATIA (składanie wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze).

            Ze względu na bezpieczeństwo Państwa jak i swoje pracownicy socjalni ograniczyli wyjścia w środowiska, a wywiady środowiskowe będą przeprowadzać przez telefon, poza sytuacjami bezwzględnie wymagającymi osobistego kontaktu. Prosimy również o wszelkie informacje, dotyczące osób w podeszłym wieku, chorych, niesamodzielnych, które mogą mieć trudności w robieniu zakupów, opłat czy w nawiązaniu kontaktu z lekarzem. Apelujemy do Państwa o nie pozostawianie bez pomocy swoich krewnych czy sąsiadów, którzy mogą się zmagać z powyższymi problemami.

Poniżej numery telefonów kontaktowych do GOPS w Stolnie:

– od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.15 - 56 677 09 17 ;56 677 09 21; 56 677 09 23; 667 491 193; 661 066 937

– przez całą dobę – 661 066 937

Poprawiony: Poniedziałek, 16 Marzec 2020 14:35