Polish Czech English French German Italian Russian Spanish

Geoportal

Dane statystyczne

Interaktywna mapa

Pogotowie wod-kan

Pierwsza pomoc

Czas pracy UG

Wynajem sal sport.

O Gminie w mediach

Statystki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj792
mod_vvisit_counterWczoraj1350
mod_vvisit_counterBieżący tydzień6121
mod_vvisit_counterMiniony tydzień3846
mod_vvisit_counterBieżący missiącu9967
mod_vvisit_counterMiniony miesiąc32495
mod_vvisit_counterRazem2288444
Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Karta Dużej Rodziny

Informacja o obowiązku wywożenia odpadów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 20 Marzec 2009 10:34

 

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008) oraz ustawy o dpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 z pózn. zm.) określono wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy obiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:
• odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub
• opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorca obiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług z zakresu odbierania nieczystości stałych powinien zawierać:
1. Imie i nazwisko lub nazwę, oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy obiegającego się o zezwolenie, jego numer identyfikacji podatkowej NIP).
2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności.
3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje obiegający sie o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem.
4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, dotyczących gospodarki danym rodzajem odpadów.
5. Informacje dotyczące zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności.
6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Wymagania dla przedsiębiorcy obiegającego się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych
1. Przedsiębiorca obiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości jest obowiązany do odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.
2. Osoba obiegająca się o zezwolenie, powinna złożyć opis (program) selektywnego odbioru w.w. odpadów od właściciela nieruchomości:
• sposób gromadzenia i częstotliwości odbioru,
• sposób odbioru,
• sposób zagospodarowania (odzysk, utylizacja, recykling)
Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany w terminie do 15 dni po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy Stolno wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykazy zawierają: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008) do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Stolno informacji dotyczących:
1. Masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaj nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terenie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.
2. Sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych.
3. Masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług z zakresu odbierania nieczystości płynnych powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę, oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy obiegającego się o zezwolenie, jego numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności.
3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje obiegający sie o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem.
4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem.
5. Informacje dotyczące zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności.
6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu ej prowadzenia.
Prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy Stolno wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykazy zawierają: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.