Polish Czech English French German Italian Russian Spanish

Geoportal

Interaktywna mapa

Pogotowie wod-kan

Czas pracy UG

Wynajem sal sport.

O Gminie w mediach

Statystki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj613
mod_vvisit_counterWczoraj962
mod_vvisit_counterBieżący tydzień7080
mod_vvisit_counterMiniony tydzień10300
mod_vvisit_counterBieżący missiącu18771
mod_vvisit_counterMiniony miesiąc16946
mod_vvisit_counterRazem2546268
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Karta Dużej Rodziny

Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 06 Lipiec 2020 10:47

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE  ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

Informujemy, że od 01 sierpnia 2020 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.

Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi Zarząd Związku.

Wyłączenie nie dotyczy nieruchomości o charakterze mieszanym, w części zamieszkanych, w części niezamieszkanych (np. salon fryzjerski w kamienicy, domu) oraz nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Obowiązek zawarcia umowy dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, cmentarzy. Do nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, apteki, ośrodki zdrowia, obiekty produkcji, usług i handlu, spółdzielnie, warsztaty, banki, urzędy pocztowe, biura, sklepy, restauracje, bary, gospodarstwa rolne.

Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie http://zgpch.nbip.pl/zgpch/ w zakładce Wpis do rejestru działalności regulowanej - Rejestr Działalności Regulowanej.

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej zgodnie z art. 6 .1.(ustawy o utrzymaniu czystości w gminach) ma obowiązek poinformować Związek, który na podstawie art. 6 ust 5a prowadzi rejestr tych umów. Informacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości/nazwę firmy/nazwę instytucji;
 • adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;
 • adres siedziby;
 • nazwę firmy odbierającej odpady komunalne;
 • okres obowiązywania umowy (kopia umowy).

Powyższe informacje (kopie umowy) prosimy przekazać w terminie do 15 sierpnia 2020 roku

 • pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub przez ePUAP,
 • listownie na adres: Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego, Stolno 105, 86-212 Stolno;
 • osobiście w siedzibie Związku w godz. 7:00 – 15:00,

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal przestrzegać zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Do podstawowych zasad należą:

 • posiadania pojemników / worków służących do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • opisanie pojemników w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości (np. nazwa firmy i adres nieruchomości);
 • segregowanie odpadów na 5 frakcji:
 1. opapier – opakowania z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papierutektury,
 2. ometale i tworzywa sztuczne – tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,
 3. oszkło – odpady opakowaniowe ze szkła
 4. obioodpady – odpady ulegające biodegradacji (w tym odpadki kuchennezielone z pielęgnacji terenów zielonych)
 5. oodpady zmieszane – pozostałe odpady, nie wymienione wyżej;
 6. oodpady zmieszane – z częstotliwością dostosowaną do rodzaju prowadzonej działalności, jednak nie rzadziej, niż jeden raz w miesiącu
 7. obioodpady – jeżeli nie są kompostowane – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień - październik, w pozostałym okresie tj. listopad - marzec – nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie,
 8. oodpady segregowane w workach lub pojemnikach (papier, szkło, tworzywa sztuczne) – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
 • przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek, z minimalną częstotliwością:

Odpady należy segregować do pojemników lub worków o kolorach:

Papier – worek lub pojemnik niebieski

Metale i tworzywa sztuczne – worek lub pojemnik żółty

Szkło – worek lub pojemnik zielony

Bioodpady – jeżeli nie są kompostowane - pojemnik brązowy, o maksymalnej pojemności 1100 litrów, posiadający otwory wentylacyjne i ruszt odciekowy

Odpady zmieszane – pojemnik czarny.

Zasady powyżej określone dotyczą odpadów komunalnych, jednak z uwagi na charakter nieruchomości należy pamiętać również o tym, że : w zakresie odbioru i zagospodarowania opadów związanych z działalnością gospodarczą każdy przedsiębiorca winien stosować się do przepisów odrębnych w tym do zapewnienia rejestracji w BDO – rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018 poz. 21 ze zm.) prowadzonych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jeżeli profil prowadzonej przez niego działalności wymaga wypełnienia tego obowiązku.

Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny, która może sięgać nawet 5 000 zł.

Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej do Związku.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów 511 938 992, 56/669 89 13, kom. 519 084 940.