Uchwała Rady Gminy Stolno w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych ... Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 29 Styczeń 2018 14:50
Uchwała NR XXXV/254/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Stolno oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 
Na podstawie art. 131 ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przeszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Stolno oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów:
Treść pełnej uchwały 
Poprawiony: Poniedziałek, 29 Styczeń 2018 14:54