"Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 13 Wrzesień 2009 15:00

W dniu 4 września br. Gmina Stolno podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu o dofinansowanie projektu w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno”. Wartość dofinansowania to kwota 49.970 zł.
Założeniem projektu jest pokazanie mieszkańcom Gminy Stolno alternatywnych form pozyskiwania dochodów na bazie własnych pomysłów i umiejętności oraz lokalnej tradycji kulinarnej. W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie pod nazwą „Potrawy tradycyjne na polskim stole”

składające się z trzech modułów szkoleniowych. Szkolenie będzie miało zarówno charakter wykładu jak i zajęć praktycznych, na których mieszkańcy będą uczyli się m.in. dekorowania potraw i stołów, przygotowywania produktów oraz potraw typowych dla kuchni regionalnej. Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z przykładami oryginalnych receptur kuchni regionalnej oraz z tematyką produktu lokalnego i jego marketingu. Uczestnikom szkolenia przedstawione zostaną też podstawowe pojęcia z zakresu działalności gospodarczej, uczyć się będą także wypełniania wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych a także stworzą listę produktów tradycyjnych.
Szkolenie przewidziane jest dla 32 mieszkańców, którzy pracować będą w czterech grupach ośmioosobowych na bazie świetlic wiejskich. Szkolenia planowane są w okresie od listopada tego roku do maja 2010 r. (łącznie 69 godzin szkolenia dla każdej z grupy). Szkolenie skierowane jest do osób nieaktywnych zawodowo oraz do rolników z tym, że planuje się aby w tej grupie znalazły się także osoby w wieku 15-24 lata oraz w wieku 50-64 lata.
Nabór uczestników szkolenia prowadzony będzie w od końca września do końca października tego roku. Więcej informacji na temat szkolenia w najbliższym czasie pojawi się na stronie internetowej Gminy Stolno (WWW.stolno.com.pl)

Projekt „Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno” realizowany jest w ramach konkursu numer 3/6.3/2009 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

kp  wup  kp efs

Poprawiony: Środa, 16 Wrzesień 2009 13:27