Polish Czech English French German Italian Russian Spanish

Geoportal

Dane statystyczne

Interaktywna mapa

Pogotowie wod-kan

Pierwsza pomoc

Czas pracy UG

Wynajem sal sport.

O Gminie w mediach

Statystki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1201
mod_vvisit_counterWczoraj1524
mod_vvisit_counterBieżący tydzień4132
mod_vvisit_counterMiniony tydzień9102
mod_vvisit_counterBieżący missiącu33183
mod_vvisit_counterMiniony miesiąc41944
mod_vvisit_counterRazem1732144
Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 

Karta Dużej Rodziny

Witamy w serwisie Gminy Stolno
Zarządzenie Wójta Gminy w/s określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 29 Styczeń 2018 14:43
Zrządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 stycznia 2018 r.w/s określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stolno.
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Określa się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych prowadzonych w systemie 5 godzinnym w publicznych Szkołach Podstawowych w Stolnie, w Robakowie i w Wabczu jak w poniższej tabeli:
Poprawiony: Poniedziałek, 29 Styczeń 2018 14:46
Więcej…
 
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu nr 2 w Paparzynie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 26 Styczeń 2018 10:46

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 39,67 m²  znajduje się na parterze i składa się z jednego pokoju, kuchni i korytarza. Brak łazienki i wc. Lokal nie był przez dłuższy czas zamieszkały przez co uległ zniszczeniu i wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Brak okien, które zostały zamurowane, brak drzwi wewnętrznych, podłóg,  instalacji oraz ogrzewania. W pomieszczeniach zalega gruz. Przed remontem lokalu należy przeprowadzić remont dachu i stropu. Lokal  w słabym stanie technicznym i standardzie wykończenia. Lokal znajduje się na działce nr 233 o powierzchni 1000 m² z udziałem w gruncie w wysokości 3967/37717. Działka posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta. Przylega do działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz do drogi gminnej. Nieruchomość uzbrojona jest w energię elektryczną i sieć wodociągową. Nieruchomość znajduje się w Wojewódzkiej oraz Gminnej Ewidencji Zabytków.

więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Poprawiony: Poniedziałek, 05 Luty 2018 13:10
 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 24 Styczeń 2018 09:45
Gmina Stolno informuje, że w okresie od 15 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. będzie realizowany projekt pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja; Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe; Poddziałanie 10.02.01 Wychowanie przedszkolne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Stolno.
Więcej…
 
Okólnik PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 23 Styczeń 2018 11:54
Wójt Gminy Stolno informuje, że rolnicy, u których w związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 roku, wystąpiły nadmierne rozmięknięcia gleby i lokalne podtopienia, a tym samym niemożność zebrania niektórych plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin proszeni są o pilny kontakt z Urzędem Gminy Stolno w terminie do 29 stycznia  2018 r. (biuro nr 20) i złożenie stosownego wniosku (wniosek można pobrać na miejscu lub TUTAJ)
Poniższe materiały przekazane zostaną Wojewodzie, w celu zobrazowania sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim Ministrowi Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.
Prosimy o przekazanie we wniosku następujących danych:
1. Powierzchnia podtopionych gruntów.
2. Areał, z którego nie zebrano plonów.
3. Główne uprawy, których zbioru nie dokonano.
4. Szacunkowa wartość nie zebranych plonów.
5. Areał, na którym nie wykonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych.
6. Areał, na którym nie dokonano zasiewu ozimin.
 
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 22 Styczeń 2018 09:22
Szanowni Państwo, Hodowcy zwierząt gospodarskich. Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.
Lekarz weterynarii, leczący chore zwierzęta, zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie dokumentacji leczenia zwierząt.
Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie przestrzegania zakazu sprzedaży mleka, jaj i mięsa w czasie karencji, od ostatniego dnia podania antybiotyku zwierzętom przez lekarza weterynarii.
Więcej…
 
Szansa na uzyskanie dofinansowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 22 Styczeń 2018 07:54
Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica przedłuża V nabór uczestników do projektu  „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”. Formularze rekrutacyjne przyjmujemy do dnia 31 stycznia 2018 r.
Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski i miasto Grudziądz.
Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 22 Styczeń 2018 07:51
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu serdecznie zaprasza Mamy i Ojców do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawione zostaną dostępne dla Rodziców formy wsparcia ze środków unijnych. Głównie skupimy się na omówieniu zasad dofinansowania na żłobki lub nianie, a także na innych działaniach wspomagających w powrocie do pracy. Na spotkanie zapraszamy Mamy i Ojców dzieci do lat 3, w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych.
Więcej…
 
Dotacje na sport PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 04 Styczeń 2018 12:30

Dnia 28 grudnia 2017 roku na sesji Rady Gminy Stolno został zatwierdzony budżet na 2018 rok. Mając powyższe na względzie w zakładce –dotacje na sport na stronie internetowej   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. umieszczone zostały dokumenty zawierające wniosek o dotację oraz wzór sprawozdania. Nabór wniosków o dotację na sport potrwa do 27 stycznia 2018 roku.

Poprawiony: Czwartek, 04 Styczeń 2018 12:32
 
Okólnik - utylizacja azbestu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 03 Styczeń 2018 11:09
Wójt Gminy Stolno realizując założenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stolno na lata 2014 – 2032” informuje, iż  będzie ubiegał się o pozyskanie środków finansowych w postaci dotacji do zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  
W związku z powyższym osoby zainteresowane bezpłatnym odbiorem zdemontowanych materiałów azbestowych (płyty eternitowe) proszone są o składanie wniosków do dnia 31.01.2018 r. 
Po tym terminie pozostałe wnioski nie będą uwzględniane przy realizacji przedmiotowego  projektu. Wniosek o unieszkodliwianie azbestu – wzór wniosku do odbioru w Urzędzie Gminy Stolno, pokój nr 13. 
Poprawiony: Środa, 03 Styczeń 2018 11:11
Więcej…
 
Okólnik PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 03 Styczeń 2018 11:03
Wójt Gminy Stolno, w związku z napływającymi sygnałami, dotyczącymi zanieczyszczania dróg publicznych błotem czy obornikiem, wynoszonym na kołach ciągników i maszyn rolniczych, przypomina, iż usunięcie zanieczyszczeń  jest obowiązkiem prawnym tych osób, którzy tę drogę zanieczyszczają. W/w wynika z art. 91 Kodeksu Wykroczeń, który stanowi: „Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”. Ponadto zaśmiecanie i zanieczyszczenie drogi jest czynem zabronionym wynikającym z art. 45 ust.1 pkt 9 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).
Poprawiony: Środa, 03 Styczeń 2018 11:07
Więcej…
 
Staż w Brukseli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 19 Grudzień 2017 14:17
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Członkowie Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke, Kosma Złotowski i Tadeusz Zwiefka  we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” z siedzibą w Toruniu oferują program stażowy w brukselskich biurach Posłów do Parlamentu Europejskiego z województwa kujawsko-pomorskiego oraz    staż w Biurze Informacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.  
Program stażowy skierowany jest do: 
a)pracowników  Jednostek  Samorządu  Terytorialnego  (dalej:JST),  zatrudnionych  u członków zwyczajnych stowarzyszenia; 
b)pracowników  jednostek  organizacyjnych  oraz  spółek,których większościowym udziałowcem jest JST – członek zwyczajny stowarzyszenia; 
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 63