Polish Czech English French German Italian Russian Spanish

Geoportal

Dane statystyczne

Interaktywna mapa

Pogotowie wod-kan

Pierwsza pomoc

Czas pracy UG

Wynajem sal sport.

O Gminie w mediach

Statystki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj326
mod_vvisit_counterWczoraj2401
mod_vvisit_counterBieżący tydzień2727
mod_vvisit_counterMiniony tydzień16379
mod_vvisit_counterBieżący missiącu34981
mod_vvisit_counterMiniony miesiąc48644
mod_vvisit_counterRazem1949493
Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Karta Dużej Rodziny

Pomoc suszowa dla rolników poszkodowanych w 2018 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 13 Wrzesień 2018 11:31
1. Pomoc suszowa - uprawy rolne
Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w 2018 r. i objęły co najmniej 70% danej uprawy.
Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w 2018 r. i objęły od 30% do 70% danej uprawy.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych  nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych.
Powyższa pomoc będzie udzielana: 
a) poza formułą pomocy de minimis, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo 
b) w ramach formuły pomocy de minimis,  w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej. 
Składając wniosek do ARiMR producenci rolni poszkodowani na skutek suszy lub powodzi będą mogli zadecydować o sposobie wyliczenia kwoty pomocy w odniesieniu do strat w średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym.
2. Zasady składania wniosków o wsparcie do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Formularz wniosku będzie dostępny od 14 września na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr gov.pl, w zakładce Susza - pomoc klęskowa
Do wniosku należy dołączyć:
kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW,
oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis),
kopie polis ubezpieczeniowych. 
3. Susza - dodatkowe formy pomocy:
1. kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnej;
2. poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą;
3. udzielana przez KRUS pomoc w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu;
4. zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia 
i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości ZWRSP oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy;
5. spłata oprocentowania przez ARiMR  na rzecz banków, w których producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez Agencję;
6. ulgi w podatku rolnym udzielane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.