Polish Czech English French German Italian Russian Spanish

Geoportal

Dane statystyczne

Interaktywna mapa

Pogotowie wod-kan

Pierwsza pomoc

Czas pracy UG

Wynajem sal sport.

O Gminie w mediach

Statystki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1240
mod_vvisit_counterWczoraj2874
mod_vvisit_counterBieżący tydzień6101
mod_vvisit_counterMiniony tydzień12762
mod_vvisit_counterBieżący missiącu28549
mod_vvisit_counterMiniony miesiąc56877
mod_vvisit_counterRazem1894417
Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 

Karta Dużej Rodziny

Okólnik PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 04 Kwiecień 2018 07:46
Wójt Gminy Stolno w związku z występującymi w ubiegłym roku intensywnymi opadami deszczu oraz zbliżającym się okresem wiosennym i związanymi z tym roztopami, a także z napływającymi sygnałami od mieszkańców oraz zarządców dróg dotyczącymi odprowadzenia wód opadowych z posesji oraz drożności przepustów pod zjazdami informuje, że:
  1. zgodnie z art. 28 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych;
  2. zgodnie  art. 29 cytowanego wyżej rozporządzenia dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione;
  3. rowy przydrożne są przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zabrania się odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych;
  4. art. 30 cytowanej wyżej ustawy stanowi, że utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to m.in. obowiązek oczyszczania rur przepustu pod zjazdem, w celu zapewnienia jego drożności. Brak prawidłowego i systematycznego oczyszczania przepustów jest powodem tworzenia się zastoisk wodnych, co wpływa negatywnie nie tylko na korpus drogi, ale również na konstrukcje zjazdów i tereny przylegające do drogi;
  5. utrzymanie drożności przepustów pod zjazdami z dróg krajowych na drogi innych zarządców dróg, należy do właściwego zarządcy drogi;
  6. do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z terenu nieruchomości służą urządzenia melioracyjne. Należą do nich m.in. rowy melioracyjne, drenowania i rurociągi. Ich zadaniem jest regulacja stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy - art. 195 i 197 ustawy Prawo wodne;
  7. zgodnie z art. 199 wyżej cytowanej ustawy Prawo wodne, wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów. W ich kompetencji leży również utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych (art. 205);
  8. utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz z przepustami pod drogą należy do zarządcy drogi.