Polish Czech English French German Italian Russian Spanish

Geoportal

Dane statystyczne

Interaktywna mapa

Pogotowie wod-kan

Pierwsza pomoc

Czas pracy UG

Wynajem sal sport.

O Gminie w mediach

Statystki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj773
mod_vvisit_counterWczoraj1555
mod_vvisit_counterBieżący tydzień5259
mod_vvisit_counterMiniony tydzień9102
mod_vvisit_counterBieżący missiącu34310
mod_vvisit_counterMiniony miesiąc41944
mod_vvisit_counterRazem1733271
Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 

Karta Dużej Rodziny

Warsztat z zakresu aktywizacji społecznej. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 10 Marzec 2018 16:43
Lokalna Grupa Działania "Vistula- Terra Culmensis" jako kolejne zadanie będzie realizowała warsztat z zakresu aktywizacji społecznej, który odbędzie się 22 marca 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie (Gmina Stolno) w godz. od 15.00 do 21.00.  Celem organizacji jest:
- Wzmocnienie postaw aktywnych i podniesienie umiejętności społecznych
- Nauka planowania i zarządzania czasem
- Aktywizacja i integracja społeczna, podniesienie motywacji do działania i współpracy w grupie
- Komunikacja interpersonalna, asertywność, budowanie pozytywnego wizerunku, analiza mocnych i słabych stron motywacja do działania
UCZESTNICY ZADANIA:
Uczestnikami warsztatu mogą być  osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:
- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  o zatrudnieniu socjalnym;
- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej;
- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  o postępowaniu w sprawach nieletnich;
- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie równości szans, osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi;
- rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
- osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- osoby niesamodzielne;
- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 
Szczegóły na stronie LGD pod adresem www.lgdvistula.org