Polish Czech English French German Italian Russian Spanish

Geoportal

Dane statystyczne

Interaktywna mapa

Pogotowie wod-kan

Pierwsza pomoc

Czas pracy UG

Wynajem sal sport.

O Gminie w mediach

Statystki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1454
mod_vvisit_counterWczoraj2631
mod_vvisit_counterBieżący tydzień11789
mod_vvisit_counterMiniony tydzień16523
mod_vvisit_counterBieżący missiącu41615
mod_vvisit_counterMiniony miesiąc58537
mod_vvisit_counterRazem1850606
Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Karta Dużej Rodziny

Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej - zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego - EFS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 17 Styczeń 2018 18:04

efs

Scenariusz zajęć Robakowo

Scenariusz zajęć Stolno


„Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” - Rekrutacja na zajęcia dodatkowe w ramach projektu"


06.08.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Robakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Stolnie

 


Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego - Szkoła Podstawowa w Robakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta nauczyciela wychowania przedszkolnego - Szkoła Podstawowa w Robakowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego - Szkoła Podstawowa w Stolnie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta nauczyciela wychowania przedszkolnego - Szkoła Podstawowa w Stolnie


15.06.2018 r.

Dokumenty rekrutacyjne: 

Plakat rekrutacyjny ogólny
Plakat dotyczący spotkań z rodzicami - Szkoła Robakowo
Plakat dotyczący spotkań z rodzicami - Szkoła Stolno
 

 1. Zrządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 15 czerwca 2018 r. w/s określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych prowadzonych w systemie 10 godzinnym w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stolno w ramach projekt pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe,, Poddziałanie 10.2.1. Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020  
   

 2. Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Stolnie na rok szkolny 2018/2019 utworzonego w ramach projektu pn. "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe,, Poddziałanie 10.2.1. Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

   

 3. Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Robakowie na rok szkolny 2018/2019 utworzonego w ramach projektu pn. "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe,, Poddziałanie 10.2.1. Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 

 4. Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji -  wzór plakatu rekrutacyjnego 
   

 5. Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji - wniosek o przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego 
   

 6. Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola  

   

 7. Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o niepełnosprawności rodziny kandydata do przedszkola 

   

 8. Załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o niepełnosprawności rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów kandydata do przedszkola 


 9. Załącznik nr 6 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata do przedszkola 
   

 10. Załącznik nr 7 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem 


 11. Załącznik nr 8 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata do przedszkola 


 12. Załącznik nr 9 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie potwierdzające naukę w trybie dziennym/zatrudnienie/prowadzenie działalności gospodarczej przez obydwoje rodziców/opiekunów prawnych kandydata do przedszkola lub rodzica/opiekuna prawnego samornie wychowującego kandydata do przedszkola 


 13. Załącznik nr 10 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole w której prowadzona jest rekrutacja przez rodzeństwo kandydata do przedszkola 
   

 14. Załącznik nr 11 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o niekorzystaniu z przedszkola 


 15. Załącznik nr 12 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie o przynależności do obwodu szkolnego 


 16. Załącznik nr 13 do regulaminu rekrutacji - oświadczenie uczestnika projektu  


 17. Załącznik nr 14 do regulaminu rekrutacji - karta uczestnika projektu 

Gmina Stolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno”

Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Stolno; polepszenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego; inwestowanie w kształcenie i szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie; rozszerzenie oferty istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 3-5 letnich i wyrównujące zdiagnozowane deficyty; podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Planowane efekty projektu: 40 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie; 40 dzieci korzystających z nowo utworzonych miejsc przedszkolnych; 94 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich sznase edukacyjne w edukacji przedszkolnej; 75 dzieci dzięki uczestnicywu w zajęciach dodatkowych zwiększy swoje szanse edukacyjne; 2 nauczycieli objętych wsparciem w programie, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

Wartość projektu: 479.999,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 407.999,86 zł

 

Poprawiony: Środa, 27 Luty 2019 12:28