Regulamin subskrypcji newslettera PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 18 Listopad 2013 14:01

Osoba przystępująca do subskrypcji newslettera Urzędu Gminy Stolno wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki:

  1. Urząd Gminy Stolno rozsyła newsletter elektroniczny do wszystkich osób, które wyraziły na to zgodę zgodę.
  2. Do subskrypcji można przystąpić poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym newslettera na stronie www.stolno.com.pl, następnie należy potwierdzić link aktywacyjny, któy zostaje automatycznie wysłany na adres e-mail podany w formularzu. 
  3. Osoba, która w przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Urzędu Gminy Stolno w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Urzędu Gminy Stolno.
  4. Subskrybent przystępując do subskrypcji newslettera jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych (adresu email) w bazie danych Urzędu Gminy Stolno oraz ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera. Przekazane dane, tj. adres poczty elektronicznej mogą być także przetwarzane dla prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Adresy poczty elektronicznej subskrybentów będą przechowywane i przetwarzane dla celów wykonania subskrypcji Urzędu Gminy Stolno. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednak brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia przesyłanie newslettera.
  5. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
  6. Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera subskrybent powinien wejść na stronę www.stolno.com.pl i w formularzu newslettera wpisać adres e-mail, na który przychodzi subskrypcja, następnie wcisnąć przycisk "rezygnuję". Wypisanie z sybskrypcji nastąpi automatycznie.
  7. Urząd Gminy Stolno ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia. Podjęcie przez Urząd Gminy Stolno działań wskazanych w zdaniu wyżej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony subskrybentów.
  8. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
  9. Urząd Gminy Stolno zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji. 
Poprawiony: Poniedziałek, 18 Listopad 2013 14:45