Polish Czech English French German Italian Russian Spanish

Geoportal

Dane statystyczne

Interaktywna mapa

Pogotowie wod-kan

Pierwsza pomoc

Czas pracy UG

Wynajem sal sport.

O Gminie w mediach

Statystki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj642
mod_vvisit_counterWczoraj2608
mod_vvisit_counterBieżący tydzień10648
mod_vvisit_counterMiniony tydzień15648
mod_vvisit_counterBieżący missiącu58550
mod_vvisit_counterMiniony miesiąc48644
mod_vvisit_counterRazem1973062
Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości 

Karta Dużej Rodziny

POKL 5.2.1. Regulamin szkoleń -wer.1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 09 Marzec 2011 10:27

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA i KURSY PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU
“NOWA JAKOŚĆ USŁUG W PIĘCIU JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

§ 1
Informacje ogólne

 1. Każda Jednostka Samorządu Terytorialnego, powinna uwzględnić kryteria rekrutacji ujęte w niniejszym regulaminie, delegując swoich pracowników na szkolenia i kursy zwane w dalszej części regulaminu “szkoleniami”, realizowane w ramach projektu „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego".
 2. Projekt „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
 3. Projekt realizowany jest przez Gminę Stolno w partnerstwie z Gminą Chełmno, Gminą Grudziądz, Gminą Lisewo i Powiatem Chełmińskim na podstawie zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-113/09-00.
 4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2010 r. do 31.12.2011 r., z tym że szkolenia i kursy realizowane będą w okresie od 1.09.2010 r. do 31.12.2011 r.
  5. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalno – kadrowego pięciu jednostek samorządu terytorialnego poprzez wdrożenie usprawnień w zakresie skuteczności i efektywności świadczonych usług publicznych i podniesienia ich jakości.

 § 2
Kryteria uczestnictwa

 1. Uczestnikiem szkolenia może być tylko pracownik JST szczebla gminnego lub powiatowego, zatrudniony bezpośrednio przez dany Urząd.
 2. Delegować na szkolenie może tylko przedstawiciel kadry kierowniczej Urzędu.
 3. Oddelegowanie pracownika na szkolenie jest skorelowane z planami szkoleniowymi, kompleksową analizą potrzeb (jeśli takie istnieją) danej JST.
 4. Zakres merytoryczny szkolenia, na które kierowany jest urzędnik, jest ściśle związany z obowiązkami, jakie pracownik pełni obecnie w Urzędzie (z uwzględnieniem pkt. 3.)
 5. Na szkolenie może zostać skierowany pracownik, którego obecny zakres obowiązków nie odpowiada przedmiotowi szkolenia, jednakże ze względu na planowane zmiany lub przesunięcia personalne w Urzędzie, będzie pełnił funkcje, które wymagają poszerzenia wiedzy na przedmiotowym szkoleniu.
 6. Skierowanie pracownika na szkolenie musi wynikać z jego kompetencji i jego przygotowania na pełnionym stanowisku.
 7. Jeden pracownik może być skierowany na maksimum 3 szkolenia.
 8. Przynajmniej 20% uczestników szkoleń mają stanowić osoby w wieku 45+.
 9. W ramach projektu przeszkolonych zostanie minimum 98 osób, z tego 70 kobiet i 28 mężczyzn.

§ 3
Procedura rekrutacji

 1. Zgłoszenia na poszczególne moduły będą przyjmowane od 1 września 2010 roku zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie przez koordynatorów na poziomie danej JST oraz koordynatora ds. szkoleń.
  3. Zgłoszenia można dokonać poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem na ręce koordynatora (dokumenty zgłoszeniowe stanowią załączniki nr 2, 3 i 4).
 3. Podczas rekrutacji uwzględniana będzie także kolejność zgłoszeń.
 4. W procesie rekrutacji zostanie wyłoniona podstawowa grupa osób dla każdego modułu zgodnie z ilościami ujętymi w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Dodatkowo przewiduje się po 2 osoby rezerwowe dla każdego modułu, które w przypadku rezygnacji (w początkowej fazie realizacji modułu) z uczestnictwa zakwalifikowanych wcześniej osób będą mogły wziąć udział w szkoleniach.
 6. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału zostaną poinformowani o tym przez koordynatorów przy wykorzystaniu poczty e – mail.
 7. Informacje o zakwalifikowaniu się zostaną przekazane nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
 8. Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie dostarczenie podpisanych dokumentów, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu do koordynatorów.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2010 roku.
 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie zostaną niezwłocznie opublikowane na stronach internetowych Lidera i partnerów projektu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

Załącznik nr 4


Regulamin przyjęto na spotkaniu komitetu sterującego dnia: 26.07.2010 roku

Uchwała komitetu sterującego nr: 3/2010

 

 

 

Poprawiony: Niedziela, 10 Kwiecień 2011 19:23